ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Nominace na MČR a absolutní vítězové NP a PN

27.05. 2021

Nominace na MČR a absolutní vítězové Národních pohárů a Pohárů nadějí 2021 a 2020

Absolutní vítězové Národních pohárů a Pohárů nadějí budou oceněni před zahájením MČR. Nominace na MČR byla sestavena na základě výsledků soutěží v období 11/2020 až 05/2021. Propozice k MČR budou vydány po ukončení průzkumu v klubech nejpozději do 5.6.2021