ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

MČR ČFTKFS - KATA

Datum akce/události: 26.6. 2021
Místo: Praha, hala TJ Kobylisy

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
Mistr
ovství ČR ČFTKFS

DISCIPLÍNA: KATA JEDNOTLIVĚ

Propozice
Datum konání: 26.června 2021
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína
Uzávěrka přihlášek: 20.června 2021 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 25.06.2021 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a
tech. ustanovení ČFTKFS 2021

Věkové kategorie

 • A) mladší žáci/žákyně (2015 -2014)
 • B) mladší žáci/žákyně (2013-2012)
 • C) mladší žáci/žákyně (2011-2010)
 • D) starší žáci/žákyně (2009-2008)
 • E) kadet/kadetky (2007-2006)
 • F) dorost./dorostenky 16-17 let (05-04)*
 • G) junioři/juniorky 18-20 let (03-02-01)*
 • H) senioři/seniorky (od 21 let.) (2000 a st)*
 • )*aktualizace          

Disciplína MČR: KATA jednotlivě

V rámci MČR bude otevřena soutěž POHÁR NADĚJÍ ŽACTVA v disciplině KATA TÝM

Kata týmy: mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, nebo v týmu může být jeden závodník mladší, ale nesmí být závodník starší než je daná kategorie). Tým závodníků musí být ze stejného klubu. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny v žákovských kategoriích.

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Startovné a registrace: Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 25.06.2021 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Podmínky účasti:

 • členství oddílu v ČFTKFS
 • zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 20,06,2021
 • platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka
 • Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Vstup pro první kategorii je plánován od 9.00 hodin. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži.
Vstup do haly: Na základě přijaté přihlášky obdrží každý klub přesný čas svého vstupu, číslo bloku v hale a rozpis nástupů pro jednotlivé kategorie. Vstup první kategorie je plánován v 9.30 hodin. Při čekání prosím dodržujte rozestupy. Před vstupem do haly bude provedena dezinfekce rukou a může být přistoupeno i k měření tělesné teploty. Každý účastník (závodník, trenér,pomocní pracovníci,rozhodčí, pořadatel), který vstoupí do areálu nebo haly musí předat čestné prohlášení o neexistenci příznaků a provedeném testování.(formulář v příloze)  Vstup do haly pro diváky nebude povolen z kapacitních důvodů. Každý klub současně se soupiskou závodníků předem nahlásí počet trenérů, asistentů a pomocných pracovníků, kterým bude umožněn vstup do haly společně s klubem. 

Průběh soutěže. Společné zahajovací nástupy nebudou realizovány. Zahájení bude provedeno před každou kategorií na tatami. Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie. V průběhu soutěže může být na ploše společně se svými závodníky přítomen pouze 1 trenér (s rouškou) za každou kategorii. Na ploše platí přísný zákaz volného pohybu závodníků, kteří nesoutěží

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

Hygienická opatření: Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže.

AKTUALIZACE

Po dobu pohybu v hale a příslušenství používají všichni účastníci (závodníci, trenéři, asistenti, rozhodčí, pořadatelé)  ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky. Respirátory budou vydány zdarma pro trenéry, rozhodčí a pořadatele. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena pouze pro závodníky a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži. Závodníci mohou čekat na svou kategorii v rozcvičovně nebo ve vyhrazeném prostoru v hale /tribuna nebo ve venkovním areálu pod dozorem klubových pomocných trenérů, kteří musí zajistit, aby závodníci byli v hale dle vydaného rozpisu.

Rozcvičovna: 9.00 - 13.00 hodin, Průběžné rozcvičení závodníků před soutěží, na ploše může být max.30 osob pod dozorem oddílového trenéra               

Konzumace jídla v hale je zakázána.

Soutěž se koná na základě podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, která nastavují pravidla pro hromadné akce sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti,s respektováním nastavených pravidel k provozu areálu TJ Sokol Kobylisy.

Rozpis kategorií

tatami

kategorie

vstup

zahájení

ukončení

B

mladší žáci 2015-2014

10,00

10,10

10,15

A

mladší žákyně 2013-2012

10,00

10,10

11,00

B

mladší žáci 2013-2012

10,00

10,15

11,00

         

A

mladší žákyně 2011-2010

11,00

11,10

11,50

B

mladší žáci 2011-2010

11,00

11,10

12,10

A

starší žákyně 2009-2008

11,30

11,50

12,10

         

 

PAUZA ROZHODČÍ

 12.00 -

12.30

 

         

A

starší žáci 2009-2008

12.15

12,30

13,30

B

kadetky 2007-2006

12.15

12,30

12.45

B

kadet 2007-2006

12,45

12,50

13,10

B

dorostenky 2005-2004

13,10

13,20

13,30

         

A

dorostenci 2005-2004

13,30

13,40

14,00

A

junioři 2003-2000

13,30

14,00

14,15

B

seniorky 21 let a st.

13,30

13,40

14,00

B

senioři 21 let a st.

14,00

14,10

14,30

 • Registrace-oddíl-vstup-místa k sezení                                                      
 • Teplice 9,20 všechny kategorie z klubu, hala hlavní vchod, tribuna sekce B                
 • Sport Union 9,30 všechny kategorie z klubu,  hlavní vchod, tribuna sekce D                      
 • Damai, Beringin 9,40 všechny kategorie z klubu, hala hlavní vchod, tribuna B                
 • EHK Ústí 9,45 všechny kategorie z klubu, hala hlavní vchod, tribuna C                
 • Olomouc 10,30  2011-2010, 12,00- 2009-2008, hala hlav.vchod, tribuna B                            
 • Praha 9,45- 2014-2012, 10,30- 2011-2010-2009, 12,00- žáci 2009,kadet,hala boční vchod, přízemí                    
 • Brno Bystrc 13,00  dorostenci, hala hlavní vchod, tribuna sekce B
 • Fudokan Karate Brno 9,45, tělocvična Sokol všechny kategorie, hala  tribuna sekce A max 30 osob