ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Federace

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan (ČFTKFS) byla založena v roce 1995. Historie ČFTKFS se ale začala vytvářet již dříve, přesněji od 1993, kdy byla založena první organizace tradičního karate v České republice s názvem Česká federace tradičního karate (ČFTK) a její zakladateli byli Rachmy Soebajo, Stanislav Stodola, Václav Kantor a František Nováček. Členskou základnu těchto dvou organizací tvořily stejné kluby Fudokanu a téměř stejné předsednictvo.V letech 1993 – 1998 se naši reprezentanti účastnili Mistrovství Evropy a Mistrovství světa dvou spřízněných mezinárodních organizací – International Fudokan Karate do Renmei (nyní World Traditional Fudokan – Shotokan Karate Federation) a rovněž i International Traditional Karate Federation (ITKF). První velkou soutěží pod mezinárodní organizací Fudokanu – IFKR, které jsme se zúčastnili, bylo I. Mistrovství Evropy tradičního karate Fudokan seniorů (2.-3.10.1993, Zakopane, Polsko), V roce 1993 byla ČFTK přijata za člena IFKR (International Traditional Fudokan Karate do Renmei) a v následujícím roce 1994 získala i uznání mezinárodní organizace tradičního karate ITKF a naši reprezentanti pod vedením Rachmy Soebajo se poprvé zúčastnili Mistrovství Evropy ETKF seniorů v Passau a Mistrovství světa ITKF seniorů v Trevisu, Itálie.Soutěží ITKF se naši závodníci účastnili pravidelně až do roku 1998, (ME ETKF 1995 Middleton - Anglie, ME ETKF 1996 Bukurešť - Rumunsko, MS ITKF 1996 Sao Paulo - Brazílie, ME ETKF 1997, Dawos - Švýcarsko, ME ETKF 1998 Caorle - Itálie). Od roku 1999 až doposud nastupují výhradně na mezinárodních soutěžích World Traditional Fudokan – Shotokan Karate do Federation (WTFSKF). Rychlý vývoj ČFTKFS provázela řada významných mezinárodních soutěží pořádaných v České republice. Za posledních sedmnáct let jsme v České republice uspořádali desetkrát Mistrovství Evropy pro různé věkové kategorie. Tyto dnes již historické zkušenosti ohledně pořádání mezinárodních soutěží a jejich rozvoje jsou jedním ze základních faktorů, od kterých se odvíjí naše další práce v této oblasti. Účast na tomto dění, jak z hlediska organizátorů, trenérů, rozhodčích a reprezentantů se stala přínosem pro všechny zúčastněné. Zástupci naší federace Ing. Rachmy Soebajo,7.Dan a Petr Suja, 4.Dan se také podíleli na činnosti orgánů mezinárodní federace WTFSKF do roku 2012. Nutnost větší mezinárodní kooperace mezi federacemi karate, rychlý rozvoj stylu Fudokan ve světě vedly v roce 2012 Prof.I.Jorgu (10.dan) k ustanovení WFF (World Fudokan Federation) , založené na principech tradičního karate ,rozvoji stylu Fudokan.WFF implementuje nové moderní metody organizování členské základy, politiku boje proti dopingu, užívání moderní evidence členů a informačního portálu Fudokanu,řeší systém používání a ochrany symboliky Fudokanu, rozvíjí metodiku pro instruktory,trenéry a rohodčí.

 Naše federace je od roku 2011 řádným členem ČUBU (Česká Unie Bojových Umění) , která unikatním        způsobem integruje a podporuje většinu federací bojových umění v ČR. Prostřednictvím členství v ČUBU  tak mají naši členové možnost sledovat aktivity bojových sportů, získat informace z činnosti unie na www stránkách, sledovat magazín bojových sportů na ČT4 Sport a využívat technické a organizační pomoci unie.

Naše federace je jedinou autorizovanou federací zastupující školu Fudokan v ČR (do roku 2012 pod WTFSKF od   roku 2013 pod WFF), je garantem rozvoje stylu Fudokan v České republice.Federace je garantem udělování technických stupňu STV a ve smyslu doporučení WFF a ITKF veřejně prezentovat seznam držitelů technických stupňu DAN na www stránkách (viz sekce Dokumenty - Seznam nositelů STV DAN registrovaných v ČFTKFS). Federace je rovněž autorizovaným zástupcem držitele ochraných známek a symbolů Fudokanu pro ČR.

 


 

ČFTKFS zaměřuje především na tyto oblasti:

Pořádání postupových soutěží a MČR

Pořádání seminářů karate pod vedením národních a mezinárodních instruktorů

Příprava reprezentace

Vzdělávání trenérů ve spolupráci s FTVS UK v Praze

Pravidelná školení a doškolení trenérů a rozhodčích

Zvyšování cvičební úrovně v klubech

Metodikou práce klubů a sdružení

Zajišťování sponzorů a darů pro podporu činnosti federace

Podpora a informovanost členské základny v rozvoji karate a stylu Fudokan

Rozvoj a koordinace aktivit s ČUBU
 Orgány ČFTKFS :

PREZIDENT FEDERACE:  Ing. Rachmy Soebajo , 9 Dan
VICEPREZIDENT FEDERACE: Ing. Petr Kučera, 2 Dan
SPORTOVNÍ ŘEDITEL FEDERACE: Adam Soebajo, 5 Dan
MANAŽER FEDERACE: Mgr. Jiří Purš, 3 Dan      


 

Odborné komise ĆFTKFS 

Komise reprezentace státu:

předseda: Ing.Rachmy Soebajo, 9 Dan, trenér I.třídy

asistenti: Ladislav Kříž, 6 Dan, trenér I.třídy, Adam Soebajo, 5 Dan, trenér I.třídy

Komise TMK:

skládá se z komise instruktorů, trenérů, zkušebních komisařů

předseda TMK, technický ředitel: Ing.Rachmy Soebajo, 9 Dan, trenér I.třídy

Komise instruktorů:

předseda: Ladislav Kříž, 6 Dan, trenér I.třídy

členové: Petr Suja MBA, 5 Dan, Miroslav Ko'ta, 4 Dan, Ivo Koželuh, 5 Dan, Ing.Diana Soebajová, 5 Dan,

Adam Soebajo, 5 dan, Mgr.Jitka Chvátalová, 2 Dan

Komise trenérů:

předsedkyně: Ing.Diana Soebajová, 5 Dan, trenérka I.třídy

členové: Mgr.JItka Čihounková, 2 Dan, trenérka II.třídy, Mgr.Jiří Purš, 3 Dan , trenér III. třídy


Komise zkušebních komisařů:

předseda: Ivo Koželuh, 5 Dan

členové: Miroslav Koťa, 4 Dan

Komise rozhodčích:

předseda: Adam Soebajo, 5 Dan

členové: Bc.Václav Cetl, 3 Dan, Mgr.Martin Staníček, 3 Dan, Marek Hruška, 4 Dan 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Seznam STV DAN
PDF soubor (191.35 KB)