ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Historie

Historie směru Fudokan

Historie Fudokanu jakožto rozvinutí vlastní cesty směru Shotokanu je nejlépe zachyceno v knize zakladatele Fudokanu Dr. Jorgy (Traditional Karate-Do Fudokan, Berlín 1994) : "Po třiceti letech tréninku karate mohu říci, že Fudokan se zrodil v tom okamžiku, kdy jsem poprvé navštívil dojo. Toto je ale mé osobní stanovisko, o kterém je nutné se blíže zmínit. Dojo mého učitele, Taji Kaseho, se jmenovalo Fudo Club. Na toto dojo jsem vzpomínal i při svém pobytu v Paříži v sedmdesátých letech, jeden díl Fudokanu jistě pochází právě z této doby.Fudokan je však více než jen jedna vzpomínka. Tři ideogramy slova Fudokan znamenají stabilitu, tvrdost, důkladnost, dům a domov. Fudokan je dům stabilních základů. Tradiční symboly znaku Fudokan – orel, slunce, tygr a mořská vlna – jsou obecně známé lidem, kteří se zabývají historií karate. Emblém Fudokanu je podobný erbu, je spoután s tradicí, ze které se odvozuje sportovní karate. Fudokan je spojen s tradicí a sebeobranou.Fudokan jsem založil v roce 1980 spolu s několika lidmi stejného smýšlení kvůli udržení hodnot původního karate. V období 1980-1989 udělal Fudokan velký pokrok směrem k samostatnosti a uznání světovou organizací tradičního karate ITKF. Japonští instruktoři sice pohlížejí na Fudokan různě, v konečném efektu však byli učitelé karate nuceni akceptovat Fudokan jako svébytnou organizaci.Fudokan karate je tedy návratem k započaté cestě, přesněji řečeno k již dávno započaté cestě, které jde přes Taji Kaseho až Yoshitakovi Funakoshimu."

Prezident ČFTK Ing. Rachmy Soebajo se po předchozích více jak 25 letech tréningu karate v roce 1995 rozhodl toto úsilí svého přítele Dr.Jorgy podpořit a založil českou federaci Fudokanu, člena světové federace WTFSKF. Federace ČFTKFS od svých počátků komunikovala při rozvoji karate v České republice s nejvýznamějšími světovými osobnostmi tradičního okinawského karate sjedocené do směru Shotokan, tak i s ostatními federacemi a asociacemi sjednocených do České unie bojových umění (CUBU).