ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Zkušební komisaři s registrací ČFTKFS

 

Ing.Rachmy Soebajo
9 Dan
zkušební komisař
I.třída-licence A
 Ladislav Kříž
  7 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
 Miroslav Koťa
4 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
 Ivo Koželuh
5 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
       
 
Ing.Diana Soebajová
6 Dan
zkušební komisařka
II.třída-licence B
 Adam Soebajo
  6 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
Mgr.Martin Staníček
4 Dan
zkušební komisař
licence C
Marek Hruška
4 Dan
zkušební komisař
III.třída-licence C
       
   
 
Miroslav Dušek
3 Dan
zkušební komisař
III.třída-licence C
 MUDr.Bc.Aleš Grambal,PhD
2 Dan
zkušební komisař
IV.třída - licence D
František Nováček
2 Dan
zkušební komisař
IV.třída - licence D
Ing. Eva Zemanová Ph.D.,MBA
3 DAN
zkušební komisařka
IV.třída - licence D
       
       
       
       
       
       

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ 2023