ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Zkušební komisaři s registrací ČFTKFS

 

Ing.Rachmy Soebajo
9 Dan
zkušební komisař
I.třída-licence A
 Ladislav Kříž
  7 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
 Miroslav Koťa
4 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
 Ivo Koželuh
5 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
       
 
Petr Suja, MBA
  6 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
 Adam Soebajo
  5 Dan
zkušební komisař
II.třída-licence B
 Ing.Diana Soebajová
5 Dan
zkušební komisařka
II.třída-licence B
Mgr.Martin Staníček
4 Dan
zkušební komisař
licence C 
       
 
 
Miroslav Dušek
3 Dan
zkušební komisař
III.třída-licence C
 Marek Hruška
4 Dan
zkušební komisař
III.třída-licence C
  Libor Škařupa
  3 Dan
zkušební komisař
III.třída-licence C
Ing. Eva Zemanová Ph.D.,MBA
3 DAN
zkušební komisařka
IV.třída - licence D
       
   
MUDr.Bc.Aleš Grambal,PhD František Nováček    
1 Dan 2 Dan    
zkušební komisař zkušební komisař    
IV.třída - licence D IV.třída - licence D    

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ 2023