ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Zkoušky na STV

Stupně technické vyspělosti (STV) v ČFTKFS

Barva pásku (obi) v tradičním karate označuje výkonnostní úroveň cvičence. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit. Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést jednotlivé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti a sportovní chování. Zkušební řád je pevně stanoveným systémem. Je to dlouholetá výzva, kterou každý karateka musí akceptovat již na začátku své cesty tradičním karate-do k úspěchu a poznání.První zkoušku na 9 kyu mohou cvičenci skládat zhruba po čtyřměsíčním základním tréninku. Čekací doby na další žákovské stupně technické vyspělosti jsou 4 až 6 měsíců, záleží na individuálních schopnostech jednotlivce a posouzení trenéra. Zkoušky se organizují dle požadavků Zkušebního řádu ČFTKFS a zkoušku hodnotí zkušební komisař ČFTKFS

Barva pásku a stupně technické vyspělosti platné pro ČFTKFS:


9. kyu

8. kyu

7. kyu

6. kyu

5. kyu

4. kyu

3. kyu

2. kyu

1. kyu
 
 
1. DAN
SHO DAN
 
2.DAN
Nl DAN
 
3. DAN
SAN DAN
 
4. DAN
YON DAN
 
5. DAN
GO DAN
 
6. DAN
ROKU DAN
 
7. DAN
SHICHI DAN
 
8. DAN
HACHI DAN
 
9. DAN
KU DAN
 
10. DAN
SOKE DAN  

Etiketa při zkoušce

Ke zkoušce přistupuje karateka řádně oblečen v bílém karategi. Po vyvolání vystupuje s jistotou a sebedůvěrou, ukloní se před zkušebním komisařem a patřičnou vážností a přesvědčením o pozitivním průběhu zkoušky. Vnitřně je připraven vydat maximum tělesné a duševní síly.Bude-li výsledek zkoušky negativní, karateka úklonou ukáže, že má úctu ke zkušebnímu komisaři a jeho rozhodnutí. Slibuje tím, že při opakování zkoušky ze sebe vydá více, aby byl výsledek pozitivní.Kladný výsledek zkoušky je pro karateku výzvou, aby dále zdokonaloval a rozšiřoval své vědomosti, rozhodně by neměl vést ke ztrátě skromnosti karateky a k ustrnutí na dosaženém dílčím úspěchu.Vítězství samo o sobě není hlavním cílem tradičního karate.Tradiční karate je umění sebeobrany využívající lidského těla v té jeho nejúčinnější formě.Používají se zejména kryty, údery pěstí,seky a kopy v kombinaci s dalšími příbuznými pohyby.Cvičením tradičního karate se člověku dostává prostředků pro rozvoj psychických a mentálních vlastností.

 

Galerie ukazuje správné vázání pásku (Obi).

 

Dokumenty ke stažení

zkušební řád 9-1 kyu
PDF soubor (180.01 KB)