ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Soutěžní disciplíny a kategorie

Soutěžní disciplíny a kategorie

Věkové kategorie a soutěžní disciplíny pro rok 2023

Předpis:
soutěží se podle pravidel WFF a technického ustanovení ČFTKFS 2023

Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2016 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
mladší žáci/žákyně (2015-2014) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2013-2012) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2011-2010) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2009-2008) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
dorost./dorostenky 16-17 let (2007-2006) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (2005-2004-2003) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (2002 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být -1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -1rok mladší.
Pohár nadějí: soutěž pro děti do 15 let – 9 kyu-4 kyu pouze v disciplíně kata jednotlivci a kihon kumite- závodníci budou rozděleni podle věku a STV

Předepsané techniky pro disciplíny kihon kumite, kihon ippon kumite, jyu ippon kumite

KIHON KUMITE:
Aka a Shiro provádí předepsané výkonné techniky současně, 4 krát vpřed - 4 krát dozadu. Startovní pozice je Yoi-Dachi následuje levým Gedan-Barai. Ki-ai se provádí vždy s poslední technikou.

KIHON KUMITE mladší žáci/žákyně, 2016 a ml. a 2015-2014
1. Oi–Tsuki-Jodan 4x vpřed Ki-ai
2. Age-Uke /Gyaku-Tsuki 4x vzad Ki-ai
3. Gyaku-Tsuki-Chudan 4x vpřed Ki-ai
4. Uchi-Uke / Gyaku-Tsuki 4x vzad Ki-ai
5. Mae-Geri-Chudan 4x vpřed Ki-ai
6. Gedan-Barai / Gyaku-Tsuki 4x vzad Ki-ai

KIHON KUMITE mladší žáci/žákyně, 2013-2012, starší žáci/žákyně 2011-2010
1. Oi–Tsuki-Jodan 4x vpřed Ki-ai
2. Age-Uke /Gyaku-Tsuki 4x vzad Ki-ai
3. Gyaku-Tsuki-Chudan 4x vpřed Ki-ai
4. Soto-Uke / Gyaku-Tsuki 4x vzad Ki-ai
5. Mae-Geri-Chudan 4x vpřed Ki-ai
6. Gedan-Barai / Gyaku-Tsuki 4x vzad Ki-ai
7. Mawashi–Geri-Jodan 4x vpřed Ki-ai
8. Uchi-Uke / Gyaku - Tsuki 4x vzad Ki-ai

KIHON-IPPON KUMITE
Útočník: Shizentai: Ústup vzad v Zenkutsu-Dachi a levým Gedan-Barai a útok vpřed střídavě z levého a pravého postoje
Obránce: Heiko-Dachi: reaguje na útok protivníka ústupem vzad, nebo únikem stranou do základního postoje s provedením předepsané obranné techniky a protiútoku Gyaku-Tsuki-Chudan

KIHON-IPPON KUMITE mladší žáci/žákyně 2016 a ml.
1) Útok : AKA - Oi-Tsuki- Jodan
Obrana : SHIRO - Age-Uke - protiútok: Gyaku-Tsuki-Chudan
2) Útok : AKA - Oi-Tsuki Chudan
Obrana : SHIRO - Soto-Uke - protiútok: Gyaku-Tsuki-Chudan
3) Útok : AKA - Mae-Geri Chudan
Obrana : SHIRO - Gedan-Barai - protiútok: Gyaku-Tsuki-Chudan

KIHON-IPPON KUMITE mladší žáci/žákyně 2015-2014
1) Útok : AKA - Oi-Tsuki - Jodan
Obrana : SHIRO - Age-Uke - protiútok: Gyaku-Tsuki-Chudan
2) Útok : AKA - Mae-Geri- Chudan
Obrana : SHIRO - Gedan-Barai - protiútok: Gyaku-Tsuki-Chudan
3) Útok : AKA - Mawashi-Geri - Chudan
Obrana: SHIRO - Uchi-Uke – protiútok Gyaku-Tsuki-Chudan

JYU IPPON KUMITE mladší žáci/žákyně 2013-2012, starší žáci/žákyně 2011-2010:
Útok : Kizami-Tsuki-Jodan, Oi-Tsuki-Jodan, Gyaku-Tsuki-Chudan, Mae-Geri-Chudan, Mawashi-Geri-Jodan
Obrana: pouze Uke-waza, protiútok: Gyaku-Tsuki-Chudan

 

Povinné chrániče: žáci - chránič zubů, suspenzor
žákyně - chránič zubů, chránič hrudi


KATA, KO-GO, KUMITE, FUKU-GO, EN-BU – kadet, dorost, junior, senior: dle pravidel WFF bez dodatků ČFTKFS