ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Záštita Prague Open Cup a úvodní slovo Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR

25.02. 2016

Úvodní slovo předsedy vlády pro Českou federaci tradičního karate Fudokan-Shotokan

Vážené dámy, vážení pánové,

vážím si všech aktivit, které vedou k rozvoji lidského těla i ducha. Bojové umění karate se svou více než tisíciletou historií v sobě obsahuje oba prvky. Svým důrazem na rozvoj tělesných schopností zdokonaluje fyzickou kondici a učí především schopnost sebeobrany. Jeho filozofie také vede k rovnováze mysli, úctě k tradicím, moudrosti, stabilitě charakteru, sebeovládání, věrnosti a respektu k ostatním.

I když nejde o bojové umění, jehož kořeny bychom mohli hledat v Evropě, karate v našich podmínkách zdomácnělo a těší se velké oblibě. I geograficky vzdálené kultury tedy umějí najít společná témata, společnou oblibu a zájem. Děkuji České federaci tradičního karate Fudokan-Shotokan za zorganizování Prague Open Karate Cup. Přeji všem účastníkům mnoho úspěchů a divákům i veřejnosti plnohodnotný zážitek z tohoto sportovního klání. Je mi ctí a potěšením převzít nad Prague Open Karate Cup záštitu.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR