ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Širší nominace na Mistrovství světa 2023

21.08. 2023

Širší nominace dětí, kadetů, dorostenců, juniorů, seniorů a veteránů na MS 2023 (22.-26.11.2023)

Širší nominaci na MS vydává ČFTKFS na základě účasti a výsledků závodníků na bodovaných soutěžích ČFTKFS za období 19.11.2022-07.10.2023 a aktuální formy závodníka na kontrolních soutěžích.  Kritéria výběru: nejvyšší bodový součet, účast na kontrolních soutěžích před MS – seminář Fudokan Cup (22.-24.9.2023) a Pohár ČFTKFS (7.10.2023)       

Termín: 13.9.2023 Potvrzení širší nominace - potvrzuje závodník nebo oddílový trenér na základě souhlasu závodníků nebo zákonných zástupců nezletilých v termínu 13.9.2023 na mail fudokan@volny.cz. V případě nepotvrzení účasti budou nominováni náhradníci.  Organizační informace k výjezdu na MS obdrželi oddíloví trenéři mailem 

Seznam nominovaných závodníků do širší reprezentace (viz příloha), ze kterých se následně budou vybírat reprezentanti na MS 2023 na základě zaslaného písemného souhlasu

Dokumenty ke stažení