ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Prague Open Cup- úvodní slovo Kateřiny Valachové, ministryně MŠMT

23.02. 2017

Milí sportovní fanoušci,

evropští i čeští nadšenci karate se opět schází v Praze a já jsem za to velmi ráda. Oceňuji především, že v rámci této mezinárodní soutěže se představí dospělí závodníci po boku dětí a mládeže. Malí karatisti a karatistky díky tomu mohou získávat zkušenosti i motivaci od svých starších a zkušenějších sportovních vzorů.

I proto se stejně jako v minulém roce Prague Open Karate Cup 2017 koná pod mým dohledem.
Karate je jedno z bojových umění, které obdivuji. Nepomáhá totiž rozvíjet pouze fyzickou zdatnost a sebevědomí jedince, ale také důležité lidské hodnoty jako je čestnost a upřímnost.

Věřím tedy, že Prague Open Karate Cup 2017 dopomůže k jejich šíření a snad i přivede více dívek a chlapců ke sportu.
 

Kateřina Valachová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Dokumenty ke stažení