ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Pohár sensei Rachmy Soebajo

Datum akce/události: 12.5. 2018
Místo: Praha, hala TJ Kobylisy

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá

19.ročník Poháru TKF Sensei Rachmy Soebajo
Propozice

Pořadatel: Rajawali Sakti oddíl tradičního karate, email: rskarate@volny.cz
Datum konání: 12.května 2018
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 7.května 2018 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 11.května na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2018
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2011 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon,
mladší žáci/žákyně (2010-2009) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, jyu-ippon kumite,enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2008-2007) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2006-2005) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2004-2003) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky (02-01-00) kata jed,kata tým, ko-go/kumite, kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (99-98-97) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1996 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu. Kata týmy dětí mohou být smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec

Kata jednotlivci- závodníci budou rozděleni podle věku a STV
1.skupina – 9 kyu, 2.skupina 8-7 kyu, 3.skupina 6-4 kyu, 4 skupina – 3 kyu a výše

Podmínky účasti:
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 7.5.2018
platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2018

Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas
k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Časový rozvrh:
09.00 – 09.30 prezentace závodníků
09.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.00 zahájení soutěže

Pozn: Pohár TKF je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na ME 2018 a postupující soutěž na MČR 2018

Nová sportovní hala TJ Kobylisy