ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

PF 2015

21.12. 2014

Děkujeme našim členům za podporu a aktivní účast na sportovních akcích v roce 2014. Přejeme všem členům, přátelům a známým krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok 2015! 

Těšíme se na společné setkání na první novoroční akci - semináři pro členskou základnu a licenčním semináři (17.-18.ledna 2015)  

prezidium

České federace tradičního karate Fudokan Shotokan