ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

North Bohemia 2014

11.10. 2014

Dne 11.října se konala 46.Grand Prix North Bohemia v Ústí nad Labem, pořadatelem byl Shotokan klub Rajchert. V perfektně uspořádané soutěži se představilo více než 400 závodníků z ČR a zahraničí. Mezi čestnými hosty na soutěž byl také pozván ing.Rachmy Soebajo, prezident ČFTKFS a TK ČR. Hlavní organizátor akce, Mgr.Josef Raichert, předal ocenění ing.Soebajovi za přínos českému karate v Ústí nad Labem.