ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

MČR ČFTKFS - KUMITE

Datum akce/události: 12.9. 2021
Místo: Praha, hala TJ Kobylisy

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
Mistrovství ČR ČFTKFS

kumite, kata tým, enbu

Propozice
Datum konání: 12.září 2021 (neděle)
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Uzávěrka přihlášek: 6.září 2021 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 11.09. na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a
tech. ustanovení ČFTKFS 2021

Věkové kategorie a disciplíny

 • A) mladší žáci/žákyně (2015 -2014) kata tým, kihon kumite
 • B) mladší žáci/žákyně (2013-2012) kata tým, kihon kumite, kihon ippon kumite
 • C) mladší žáci/žákyně (2011-2010) kata tým, kihon kumite, jyu ippon kumite, enbu
 • D) starší žáci/žákyně (2009-2008) kata tým, kihon kumite, jyu ippon kumite, enbu
 • E) kadet/kadetky (2007-2006) kata tým, kogo kumite, fukugo enbu
 • F) dorost./dorostenky 16-17 let (05-04) kata tým, kogo kumite, fukugo enbu
 • G) junioři/juniorky 18-20 let (03-02-01) kata tým, kumite, fukugo enbu
 • H) senioři/seniorky (od 21 let.) (2000 a st) kata tým, kogo kumite, fukugo enbu

Kata týmy: mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, nebo v týmu může být jeden závodník mladší, ale nesmí být závodník starší než je daná kategorie. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny v žákovských kategoriích.

Aplikace kata tým: pro kategorie kadet, junior, senior

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Startovné a registrace: Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 11.09.2021 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Startovné:

 • jednotlivci: 300,-Kč osoba/disciplína, 100,-Kč za každou další individuální disciplínu,
 • týmy: 300,-Kč kata tým, 200,-Kč enbu tým

Podmínky účasti:

 • členství oddílu v ČFTKFS
 • zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 6.9.2021
 • platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka

Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Vstup pro první kategorii je plánován od 9.30 hodin. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži. Společné zahajovací nástupy nebudou realizovány. Zahájení bude provedeno před každou kategorií na tatami. Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie.

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

Hygienická opatření: budou vydána 1.září dle aktuálního nařízení MZ