ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Licenční seminář

Datum akce/události: 8.1. 2022
Místo: online

Školení a doškolení trenérů, rozhodčích, zkušebních komisařů

Aktualizace programu školení a doškolení:

Program:

09.00-10.00 Zdravotní přednáška

10.00-11.00 Seminář uchazečů na nové třídy (trenéři a rozhodčí), 4.-3.třída

11.00-13.00 Licenční seminář – prodlužování licencí rozhodčích, trenérů, zkušebních komisařů,

14.00- 18.00 seminář školitelů, konzultace, zkoušky (zájemci se registrují na mail fudokan@volny.cz)

Jednotlivé licence pro účastníky školení a doškolení budou uděleny na základě splnění všech

podmínek potřebných k jejich získání