ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

III. kolo Národního poháru TKF a Pohár nadějí

Datum akce/události: 17.5. 2014 - 0.0. 0000
Místo: Praha

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
III. Kolo Národního poháru TKF
a
Pohár nadějí ČFTKFS
Propozice
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Rajawali Sakti oddíl tradičního karate E-mail:soebajo@volny.cz
Datum a místo konání: 17.května 2014 – ZŠ Hovorčovická, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 200,-Kč osoba/disciplina, za každou další disciplinu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Přihlášky: písemně na adresu pořadatele nejpozději do 9.5. 2014
Losování: 16.5.2014 na adrese ČFTKFS
Lékař: MUDr.Josef Bláha
Technická ustanovení:
Předpis:
soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2014
Věkové kategorie - Soutěžní discipliny
mladší žáci/žákyně 7 let a ml.(2007 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon
mladší žáci/žákyně 9-8 let (2006-2005) kata jednot, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně 11-10 let(2004-2003) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně 12-13 let(2002-2001) kata jednotlivě, kata tým, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky 14-15 let (2000-1999) kata jed, kata tým,ko-go kumite/jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky 16-18 let (98-97-96) kata jed,kata tým, ko-go kumite/kumite,fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 19-21 let (95-94-93) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1992 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu. Kata týmy dětí mohou být smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec
Podmínky účasti:
členství oddílu v ČFTKFS
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 9.5. 2014
platný průkaz karate,– průkazy se budou kontrolovat při prezentaci
potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka ČUBU
Pohár nadějí: soutěž bude otevřena pro děti do 14 let – 9 kyu-4 kyu pouze v disciplině kata jednotlivci- závodníci budou rozděleni podle věku a STV
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Časový rozvrh:
09.30 – 10.15 prezentace závodníků
10.15 – 10.30 porada trenérů a rozhodčích
10.30 zahájení soutěže

pozn: III.kolo NP je postupující soutěž na MČR 2014, Pohár nadějí není postupující soutěž