ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

III.kolo Národního poháru a Pohár nadějí

Datum akce/události: 18.5. 2019
Místo: Brno

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
III. kolo Národního poháru
Propozice
Datum konání: 18.května 2019

Místo konání: TJ TESLA BRNO (Halasovo náměstí 826/7, 638 00 Brno, Lesná)
https://mapy.cz/zakladni?x=16.6247052&y=49.2232184&z=17&source=firm&id=186461
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitel soutěže: Martin Staníček
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, kata tým 300,-Kč, enbu 200,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 13.5.2019 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 17.5.2019 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
 

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2019
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2012 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
mladší žáci/žákyně (2011-2010) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2009-2008) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2007-2006) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2005-2004) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorost./dorostenky 16-17 let (03-02) kata jed, kata tým, ko-go kumite/kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být +-1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -+1rok mladší nebo starší.
 

Pohár nadějí: soutěž pro děti do 15 let – 9 kyu-4 kyu pouze v disciplíně kata jednotlivci a kihon kumite- závodníci budou rozděleni podle věku a STV

Podmínky účasti:
členství oddílu v ČFTKFS
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 13.5.2019
platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
 

Časový rozvrh:
09.00 – 09.30 prezentace závodníků
09.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.00 zahájení soutěže
 

Pozn: III.kolo Národního poháru je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2019 a postupující soutěž na MČR 2019