ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

I. kolo Národního poháru TKF

Datum akce/události: 22.11. 2014 - 0.0. 0000
Místo: Brno

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
1. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU TKF

Propozice
Pořadatel: Občanské sdružení pro podporu rozvoje tradičního karate (OSPPRTK)
email: info@ospprtk.cz
Datum konání: 22. listopadu 2014
Místo konání: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno-Žebětín
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitel soutěže: Mgr.Martin Staníček, mob. 777 675 262
Startovné: 200,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Přihlášky: písemně na adresu ČFTKFS – e-mail: fudokan@volny.cz
a pořadatele e-mail: info@ospprtk.cznejpozději do 14. listopadu 2014
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2014

Věkové kategorie - Soutěžní discipliny
mladší žáci/žákyně (2008 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon
mladší žáci/žákyně (2007-2006) kata jednot, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite,enbu mix,enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2005-2004) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2003-2002) kata jednotlivě, kata tým, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2001-2000) kata jed, kata tým,ko-go kumite/jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky (99-98-97) kata jed,kata tým, ko-go kumite/kumite,fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 19-21 let (96-95-94) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1993 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu. Kata týmy dětí mohou být smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec

Podmínky účasti:
členství oddílu v ČFTKFS
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 14.11. 2014
platný průkaz karate,– průkazy se budou kontrolovat při prezentaci
potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka ČUBU
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Časový rozvrh:
09.30 – 10.15 prezentace závodníků
10.15 – 10.30 porada trenérů a rozhodčích
10.30 zahájení soutěže

Pozn: GPS souřadnice tělocvičny: 49°12'33.059"N, 16°29'17.601"E