ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Hidetaka Nishiyama

01.09. 2011

10. dan, žák G.Funakoshiho,zakladatel  Mezinárodní federace tradičního karate (ITKF).
 

Autor jedné z nejprodávanějších knih o bojových uměních "Karate - The Art of Empty Hand Fighting", Hidetaka Nishiyama, je nepochybně jedním z nejrozporuplnějších mistrů bojových umění všech dob. Kdosi o něm prohlásil: "Můžeš ho buď nenávidět, nebo milovat."Hidetaka Nishiyama se narodil v japonském Tokiu 21. listopadu 1928. S bojovým uměním začal jako většina chlapců té doby ve věku pěti let, pěti měsíců a pěti dnů. Tento den byl tehdy nazýván "Den chlapců", dnes se mu ale říká "Den dětí".Nejprve začal cvičit kendo a po jedenácti letech* (*originální článek uvádí po sedmnácti letech, ale z dalších odpovědí H. Nishiyamy vyplývá jedenáct let) studia se dopracoval k úrovni 3. danu. S karate začal ve věku 16 let a stal se jednou z nejpřednějších autorit ve světě shotokanu a jednou z vedoucích osobností pokoušejících se prosadit karate mezi olympijské sporty. 

Trénovat karate začal na univerzitě Takushoku pod vedením otce současného karate Gichina Funakoshiho. Na univerzitě studoval ekonomii, ale to, čím skutečně žil, bylo karate.Nishiyama Sensei byl nositelem 9. danu a prezidentem Mezinárodní federace tradičního karate (International Traditional Karate Federation, zkráceně ITKF) po jeho smrti obdržel čestný 10. dan jakožto uznání jeho práce pro karate.