ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Fudokan Open Cup a seminář Dr.Ilija Jorga Soke 10 Dan

Datum akce/události: 18.9. 2020 - 20.9. 2020
Místo: Praha, hala TJ Kobylisy

6. Fudokan Open Cup

Propozice
Datum konání: 20.září 2020
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 11.září 2020 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 18.9.2020 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Program Fudokan Open Cup

Online seminář Dr.Ilija Jorga (zdarma pro účastníky Fudokan Cup, účast dobrovolná):

 • Vstup 9.00, zahájení v 9.30, ukončení v 10.00

Rozpis zahájení kategorií Fudokan Open Cup (předání cen bude realizováno po každé kategorii)

 • 10,15: žákyně/žáci 2014-2013   - kata, kihon, kata tým              
 • 10.30: žákyně/žáci 2012-2011   - kata, kihon, kata tým       
 • 11,00: žákyně/žáci 2010-2009   - kata, kihon, kata tým       
 • 12,00: žákyně/žáci 2008-2007- kata, kihon, kata tým                           
 • 12,30: kadetky/kadet 2006-2005–kata, kata tým                                        
 • 13.00: dorostenci/dorostenky 2004-2002 - kata, kata tým   
 • 13.00: seniorky/senioři - kata,   

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF, tech. ustanovení ČFTKFS 2020 včetně úprav disciplín ČFTKFS vydaných v těchto propozicích
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

mladší žáci/žákyně (2013 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon,
mladší žáci/žákyně (2012-2011) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2010-2009) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2008-2007) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2006-2005) kata jed, kata tým, ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorost./dorostenky 16-18 let (04-03-02) kata jed, kata tým, ko-go kumite/kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 19-21 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Disciplíny Kata jednotlivě budou rozděleny podle STV: 9-7 KYU, 6-4 KYU, 3 KYU-DAN

Kata týmy: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie). Tým závodníků musí být ze stejného klubu. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny jen v žákovských kategoriích

Enbu: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie) Tým závodníků enbu musí být ze stejného klubu.

Výjimku mohou dostat pouze reprezentační družstva kata tým nebo enbu, která mají v týmu 1 závodníka mladšího dle mezinárodních pravidel

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Časový rozvrh: Na základě přijaté přihlášky obdrží každý klub přesný čas svého vstupu do haly a rozpis nástupů pro jednotlivé kategorie. Vstup pro první kategorii je plánován od 9.15 hodin. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži. Vstup do haly pro diváky nebude povolen. Každý klub současně se soupiskou závodníků předem nahlásí počet trenérů, asistentů a pomocných pracovníků, kterým bude umožněn vstup do haly společně s klubem. 

Průběh soutěže. Společné zahajovací nástupy nebudou realizovány. Zahájení bude provedeno před každou kategorií na tatami. Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie. V průběhu soutěže může být na ploše společně se svými závodníky přítomen pouze 1 trenér (s rouškou) za každou kategorii. Na ploše platí přísný zákaz volného pohybu závodníků, kteří nesoutěží

Startovné a registrace: Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 18.9.2020 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

Konzumace jídla v hale je zakázána.

Hygienická opatření: Do haly mohou vstoupit jen osoby bez příznaků infekčního onemocnění. Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže. Při vstupu a po dobu pohybu v hale a příslušenství mají všichni účastníci roušky -  závodníci, trenéři, pořadatelé, nebude-li ke dni 19.9. stanoveno vyhláškou jinak. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena pouze pro sportovce a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži.

Pozn: Fudokan Open Cup je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na ME 2020 a postupující soutěž na MČR 2020. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je účast na soutěži dobrovolná a při nominacích na MČR bude brán zřetel na tuto skutečnost. Případnou neúčast v soutěži musí reprezentanti nahlásit na mail fudokan@volny.cz

Seminář karate pod vedením Soke Iliji Jorgy bude přenášen on-line ve dnech 18.-20.záříÍ 2020 do autorizovaných dojo ČFTKFS. Informace a podmínky k vydání autorizace: fudokan@volny.cz

Autorizovaná dojo:

 • Místo konání: Praha, Sokolovna + hala TJ Sokol Kobylisy, Praha 8
 • Další dojo budou postupně přidávány dle přihlášek klubů k 11.09.2020

Trenink povede sensei Ilija Jorga přes live stream, který bude promitán na plátno v hale. Bude zajištěn centrálně český překlad. V hale bude přítomen náš trenér, který bude vést cvičence, hlavně děti. Praktické cvičení probíhá v karategi, na přednášky trenéři karategi mít nemusí.

AKTUALIZACE (17.9.2020)

Program online semináře

Pátek 18.9.

 • 18.00-19.15          Kata Setsu + bunkai
 • 19.30-20.00          přednáška pro trenéry, školení

Sobota 19.9.

 • 09.00 -10.15         Kata Setsu + bunkai
 • 10.30-11.00          přednáška pro trenéry, školení
 • 13.00-14.15          Kata Setsu + bunkai
 • 14.30-15.00          přednáška pro trenéry, školení

Neděle 20.9.

 • 09.30 -10.00         společný trénink / zdarma pro účastníky Fudokan Cup

Platby:

 • děti -  800,-Kč
 • dospělí - 1500,-Kč
 • Seminář trenérů a rozhodčích - 2000,-Kč – mohou se účastnit všech tréninků

Slevy:

 • 1 klubový trenér zdarma (při účasti 15 osob z klubu)
 • Sourozenecké slevy které je možné uplatnit na poplatek za seminář:                                                                                     
 • 2.sourozenec–50%                                                                                                       
 • 3 a další sourozenec zdarma                                                                                                    
 • Tento model slev platí i pro cvičence v rodinné sestavě – rodič + 1 dítě nebo více dětí

Přihlášky: nepozději do 11.9.2020. Vstup pouze pro předem registrované cvičence (e-mail:fudokan@volny.cz)

Dokumenty ke stažení