ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Czech Open Cup-Pohár ČFTKFS sensei Rachmy Soebajo

Datum akce/události: 26.2. 2022 - 27.2. 2022
Místo: Praha, hala TJ Sokol Kobylisy

Dne 26.února (sobota) se bude konat prezenční soutěž s národní účastí v hale TJ Kobylisy. Dne 27.února (neděle) se bude konat online soutěž s mezinárodní účastí

PROPOZICE -(1) 26.2.2022

Czech Open Karate Cup

23.ročník Poháru Sensei Rachmy Soebajo

Datum konání: 26.února 2022
Místo konání: hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy

Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína,za každou další disciplínu 100,-Kč,za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 17.února 2022 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 25.února 2022 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2022
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

mladší žáci/žákyně (2015 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
mladší žáci/žákyně (2014-2013) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2012-2011) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2010-2009) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2008-2007) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
dorost./dorostenky 16-17 let (2006-2005) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (2004-2003-2002) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (2001 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
 

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být -1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -1 rok mladší.
Závodníci v žákovských kategoriích v disciplíně kata jednotlivě budou rozděleni podle věku a STV

Podmínky účasti:
Zaslání soupisky závodníků na mail fudokan@volny.cz do 17.2.2022
Platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2022
Splnění podmínek o bezinfekčnosti dle aktuálních opatření MZ

Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Startovné a registrace: Uzávěrka přihlášek je 17.2.2022. Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 25.2.2022 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

Aktualizace programu: 9.30 -10.00 registrace, zahájení soutěže od 10.00 viz rozpis kategorií v příloze. Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie. V průběhu soutěže může být na ploše společně se svými závodníky přítomen pouze 1 trenér (s rouškou) za každou kategorii. Na ploše platí přísný zákaz volného pohybu závodníků, kteří nesoutěží.
Hygienická opatření: Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže. Po dobu pohybu v hale a příslušenství používají všichni účastníci (závodníci, trenéři, asistenti, rozhodčí, pořadatelé) ochranný prostředek dýchacích cest
respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky. Respirátory budou vydány zdarma pro trenéry, rozhodčí a pořadatele. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena pouze pro závodníky a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži.

Pozn: Czech Open Karate Cup-23.ročník Poháru Sensei Rachmy Soebajo je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2022 a postupující soutěž na MČR 2022


PROPOZICE - (2) 27.02.2022 ONLINE

Czech Open Karate Cup

23.ročník Poháru Sensei Rachmy Soebajo

Datum konání:  27.02.2022 / online
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS

Věkové kategorie

 • A) mladší žáci/žákyně (2016-2015),
 • B) mladší žáci/žákyně (2014-2013)
 • C) mladší žáci/žákyně (2012-2011),
 • D) starší žáci/žákyně (2010-2009)
 • E) kadet/kadetky (2008-2007),
 • F) dorost./dorostenky 16-18 let (2006-2005)
 • G) junioři/juniorky 19-21 let (2004-2003-2002),
 • H) senioři/seniorky (od 21 let.) (2001-1987)
 • I)  senioři/seniorky (od 21 let.) (1986 -1972),
 • J)  veteráni (+ 50 let)

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY  KATEGORIE A – B  - C – D  

 • 1. disciplína: Individual KATA – 1 video Tokui kata (volitelná)
 • Závodníci žákovských kategorií budou rozděleni do 3 skupin podle věku a STV v soutěži kata: 9 – 7 kyu, 6 – 4 kyu, 3 – 1  kyu
 • 2. disciplína A-B kategorie: Heian Shodan CLASH - pouze 1 video kata HEIAN SHODAN
 • Závodníci bez rozdílu STV 
 • Pozn. Pokud závodník soutěží 1 i 2 disciplíně s kata Heian Shodan, musí pro každou disciplínu nahrát kata zvlášt.
 • 2. disciplína C-D kategorie: Heian Godan CLASH - pouze 1 video kata HEIAN GODAN  
 • Závodníci bez rozdílu STV  
 • Pozn. Pokud závodník soutěží v 1 i 2 disciplíně s kata Heian Godan, musí pro každou disciplínu nahrát kata zvlášt.
 • 3. disciplína: Individual KIHON - 1 video kihon
 • 4. disciplína: Kata tým – 1 video kata tým
 • 5. disciplína: Enbu mix a Enbu chlapci – 1 video enbu

Předepsané techniky Kihon kumite A-B skupina

 • 1. Oi–Tsuki-Jodan 4x forward, Ki-ai
 • 2. Age-Uke /Gyaku-Tsuki 4x backward, Ki-ai
 • 3. Gyaku-Tsuki-Chudan 4x forward, Ki-ai
 • 4. Uchi-Uke / Gyaku-Tsuki 4x backward, Ki-ai
 • 5. Mae-Geri-Chudan 4x forward, Ki-ai
 • 6. Gedan-Barai / Gyaku-Tsuki 4x backward, Ki-ai

Předepsané techniky Kihon kumite C - D skupina

 • 1. Oi–Tsuki-Jodan 4x forward, Ki-ai
 • 2. Age-Uke /Gyaku-Tsuki 4x backward, Ki-ai
 • 3. Gyaku-Tsuki-Chudan 4x forward, Ki-ai
 • 4. Soto-Uke / Gyaku-Tsuki 4x backward, Ki-ai
 • 5. Mae-Geri-Chudan 4x forward, Ki-ai
 • 6. Gedan-Barai / Gyaku-Tsuki 4x backward, Ki-ai
 • 7. Mawashi–Geri-Jodan 4x forward, Ki-ai
 • 8. Uchi-Uke / Gyaku - Tsuki 4x backward, Ki-ai

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY  E-F-G-H-I-J  KATEGORIE (kadet, dorost, junior, senior)

 • 1. disciplína: Individual KATA – 1 video Tokui Kata (volitelná)
 • 2. disciplína: ENPI CLASH  - 1 video ENPI kata          

Startovné:

 • Děti do 13 let: 200,-Kč osoba/disciplína,
 • Kadet, junior, senior 300,-Kč/osoba/diciplína

Startovné je splatné do 25.02. 2022 bankovním převodem

Odkaz na videa: z youtube, vimeo, google drive

Pravidla pro nahrávání videa obdrželi trenéři mailem

Vyhodnocení rozhodčích: 27.02.2022 aplikaci na fudokan.cz

Systém hodnocení: bodový systém

Ceny: diplomy budou zaslané všem závodníkům elektronicky, medaile a poháry budou zaslané na adresu klubu

Informace: fudokan@volny.cz

Registrace: nejpozději do 22.února 2022-přístupová hesla do registrací obdržíte na vyžádání na mailu fudokan@volny.cz

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Pravidla pro nahrávky videí: Před zahájením cvičení každý soutěžící musí říci své jméno, 2022 Czech Open Cup a název kata. Takže jsme si jisti, že se jedná o video pro tuto soutěž. Příklad: "Peter Novak“ 2022 Czech Open Cup" Kata Unsu!“

Pozn: Czech Open Karate Cup-23.ročník Poháru Sensei Rachmy Soebajo - ONLINE je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2022 a postupující soutěž na MČR 2022

Dokumenty ke stažení

Program Czech Open.pdf
PDF soubor (174.58 KB)