ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Aktualizace: Nominační soutěže na ME Fudokan karate

29.01. 2024

Aktualizace: Termín vydání užší nominace na ME FUDOKAN: 2.3.2024

Širší nominaci na ME Fudokan 2024 (kadet, junior, senior) a Evropský pohár dětí do 13 let vydává ČFTKFS na základě účasti a výsledků závodníků na bodovaných soutěžích ČFTKFS za období 9.12.2023-27.4.2024. Z důvodu změn v mezinárodním sportovním kalendáři byl upraven národní kalendář soutěží: Viz Kalendář sportovních akcí:            

Termíny kontrolních soutěží 2024: 27.1.2024, 18.2.2024, 2.3.2024, 6.4.2024, 27.4.2024

Termín ME Fudokan: 15.-19.5.2024 Slovinsko

Průběžné bodování:      

Kritéria výběru pro zařazení do užší nominace na ME 2024                                                             

  • Bodování postupových a kontrolních soutěží                                                                                         
  • Účast na seminářích karate dle kalendáře ČFTKFS                                                                               
  • Aktuální forma: účast a výsledky kontrolních soutěží: 27.1.2024, 18.2.2024, 2.3.2024, 6.4.2024, 27.4.2024

Maximální počty reprezentantů pro ME 2024: senior-junior-kadet:                                     

  • Senior/seniorky – 4 reprezentanti/individuální disciplína, 1 tým                              
  • Kadet/kadetky, junior/juniorky – 8 reprezentanti/individuální disciplína, 2 týmy
  • Počty reprezentantů na ME mohou být sníženy dle výsledků, nemohou být navýšeny.                                   

Maximální počty reprezentantů pro Evropský pohár Fudokan karate 2024: děti do 13 let: Do každé věkové kategorie dětí bude nominováno maximálně 8 závodníků/individuální disciplína, Počty nominovaných dětí v kategoriích mohou být navýšeny nebo sníženy dle výsledků. Závodníci v žákovských kategoriích nominovaní na kata získávají zároveň i nominaci na kata tým, enbu, kihon