ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

3.kolo NP, Kumite liga a Pohár nadějí

Datum akce/události: 15.4. 2023
Místo: Praha, hala TJ Sokol Kobylisy

3.kolo Národního poháru, Pohár nadějí a Kumite Liga

3.kolo Národního poháru
Propozice
Datum konání: 15.dubna 2023

Místo konání: Místo konání: hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy

Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitel soutěže: Hana Soebajová

Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína jednotlivců, 300 Kč kata tým, 300 Kč enbu
Uzávěrka přihlášek: 5.dubna 2023 (mail:fudokan@volny.cz)
Losování: 14.4.2023 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2023
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

 • mladší žáci/žákyně (2016 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
 • mladší žáci/žákyně (2015-2014) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
 • mladší žáci/žákyně (2013-2012) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
 • starší žáci/žákyně (2011-2010) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
 • kadet/kadetky (2009-2008) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
 • dorost./dorostenky 16-17 let (2007-2006) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
 • junioři/juniorky 18-20 let (2005-2004-2003) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
 • senioři/seniorky (od 21 let.) (2002 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být -1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -1rok mladší.

POHÁR NADĚJÍ ŽACTVA
Věkové kategorie: děti do 15 let
Disciplíny: kata jednotlivě, kihon
Závodníci v žákovských kategoriích v disciplíně kata jednotlivě budou rozděleni podle věku a STV
Startovné: 300 Kč/osoba

I.KOLO KUMITE LIGY
Družstvo tvoří 3 závodníci + náhradník
Startovné: 300 Kč/tým
Kategorie:

 • mladší žáci (2013-2012) jyu-ippon kumite tým
 • mladší žákyně (2013-2012) jyu-ippon kumite tým
 • starší žáci (2011-2010) jyu-ippon kumite tým
 • starší žákyně (2011-2010) jyu-ippon kumite tým
 • kadeti (2009-2008) Ko-go kumite tým
 • kadetky (2009-2008) Ko-go kumite tým
 • dorostenci (2007-2006) Ko-go kumite tým
 • dorostenky (2007-2006) Ko-go kumite tým
 • junioři (2005-2004-2003) kumite tým
 • juniorky (2005-2004-2003) kumite tým
 • senioři (2002 a st.) kumite tým
 • seniorky (2002 a st.) kumite tým

Podmínky účasti:
Zaslání soupisky závodníků na mail fudokan@volny.cz do 5.4.2023
Platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2023
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Program: 9.30 -10.00 registrace, zahájení soutěže od 10.00. Časový harmonogram bude vydán po uzávěrce přihlášek

3.kolo NP je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2023 a postupující soutěž na MČR 2023