ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

3.kolo Národního poháru a Pohár nadějí

Datum akce/události: 10.10. 2020
Místo: online

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
III. kolo Národního poháru a Pohár nadějí – ONLINE

AKTUALIZACE

Autorizovaná dojo pro online uspořádání III.kola Národního poháru TKF

Praha: hala TJ Kobylisy, Praha 8

Olomouc: Horní náměstí 56/32, Olomouc

Brno: Otevřená 20a, Brno

Zahájení: 09.00 hodin. Vstup závodníků postupně dle kategorií a rozpisů, které byly zaslané vedoucím dojo

Propozice
Datum konání: 10.října 2020
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 2.10. 2020 (emal:fudokan@volny.cz)
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

  • mladší žáci/žákyně (2013 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon,
  • mladší žáci/žákyně (2012-2011) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu
  • mladší žáci/žákyně (2010-2009) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu
  • starší žáci/žákyně (2008-2007) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu
  • kadet/kadetky (2006-2005) kata jednotlivě, kata tým, enbu
  • dorost./dorostenky 16-18 let (04-03-02) kata jednotlivě, kata tým, enbu
  • junioři/juniorky 19-21 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, enbu
  • senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, enbu

Kata týmy: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie). Tým závodníků musí být ze stejného klubu. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny jen v žákovských kategoriích

Enbu: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie) Tým závodníků enbu musí být ze stejného klubu

Pozn: Opatření pro stejný věk v týmu je vydáno proto, aby bylo omezeno setkání na soutěžní ploše pro vice kategorií. Výjimku mohou dostat pouze reprezentační družstva kata tým nebo enbu, která mají v týmu 1 závodníka mladšího dle mezinárodních pravidel

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Pohár nadějí: soutěž pro děti do 15 let – 9 kyu-4 kyu pouze v disciplíně kata jednotlivci - závodníci budou rozděleni podle věku a STV, startovné - 300,-Kč osoba/disciplína

Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek.
Vstup do haly – Na základě přijaté přihlášky obdrží každý klub rozpis nástupů pro jednotlivé kategorie. Při čekání prosím dodržujte rozestupy. Před vstupem do haly bude provedena dezinfekce rukou.  Vstup do haly pro diváky nebude povolen. Každý klub současně se soupiskou závodníků předem nahlásí počet trenérů, asistentů a pomocných pracovníků, kterým bude umožněn vstup do haly společně s klubem. 

Startovné a registrace: Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS nejpozději do 5.10.2020. V případě odhlášení závodníka do 9.10.2020 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Hygienická opatření: Do haly mohou vstoupit jen osoby bez příznaků infekčního onemocnění a může být přistoupeno k měření tělesné teploty sportovců a trenérů. Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže. V průběhu soutěže může být na ploše společně se svými závodníky přítomen pouze 1 trenér (s rouškou) za každou kategorii. Na ploše platí přísný zákaz volného pohybu závodníků, kteří nesoutěží

Při vstupu a po dobu pohybu v hale a příslušenství mají všichni účastníci roušky -  závodníci, trenéři, pořadatelé. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena pouze pro sportovce a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži.

Konzumace jídla v hale je zakázána.

Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž online a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Pozn: III.kolo Národního poháru je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na ME 2020 a postupující soutěž na MČR 2020. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je účast na soutěži dobrovolná a při nominacích na MČR bude brán zřetel na tuto skutečnost. Případnou neúčast v soutěži musí reprezentanti nahlásit na mail fudokan@volny.cz