ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

25.Mistrovství ČR kadetů,dorostu,juniorů,seniorů

Datum akce/události: 10.11. 2018
Místo: Praha

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá

25.Mistrovství ČR kadetů, dorostenců, juniorů, seniorů
Propozice

Pořadatel: Rajawali Sakti oddíl tradičního karate, email: rskarate@volny.cz
Datum konání: 10.listopadu 2018 (sobota)
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč

Startují: nominovaní závodníci (viz nominační listina)
Uzávěrka přihlášek: 1.11. 2018 (emal:fudokan@volny.cz)
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2018
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
kadet/kadetky (2004-2003) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky (02-01-00) kata jed,kata tým, ko-go kumite/kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (99-98-97) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1996 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu.

Podmínky účasti:
členství oddílu v ČFTKFS
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 1.11.2018
platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2018

Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Časový rozvrh:
09.30 – 10.00 prezentace závodníků
10.00 – 10.15 porada trenérů a rozhodčích
10.30 zahájení soutěže

Pozn: Po skončení soutěže proběhne seminář reprezentace