ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

24.ročník Poháru Sensei Rachmy Soebajo

Datum akce/události: 25.3. 2023
Místo: Praha, hala TJ Sokol Kobylisy

24.ročník Poháru Sensei Rachmy Soebajo

KONTROLNÍ SOUTĚŽ PŘED ME 2023 a MS 2023
Propozice
Datum konání: 25.března 2023
Místo konání: hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy

Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína jednotlivců, 300 Kč kata tým, 300 Kč enbu
Uzávěrka přihlášek: 17.3. 2023 (mail:fudokan@volny.cz)
Losování: 24.3.2023 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2023
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

  • mladší žáci/žákyně (2016 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
  • mladší žáci/žákyně (2015-2014) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
  • mladší žáci/žákyně (2013-2012) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
  • starší žáci/žákyně (2011-2010) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
  • kadet/kadetky (2009-2008) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
  • dorost./dorostenky 16-17 let (2007-2006) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
  • junioři/juniorky 18-20 let (2005-2004-2003) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
  • senioři/seniorky (od 21 let.) (2002 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Závodníci v disciplíně kata jednotlivě budou rozděleni podle věku a STV za podmínky min.3 závodníci v disciplíně

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být -1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -1rok mladší.

Podmínky účasti:
Zaslání soupisky závodníků na mail fudokan@volny.cz do 17.3.2023
Platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2023
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Program: 9.30 -10.00 registrace, zahájení soutěže od 10.00. Časový harmonogram bude vydán po uzávěrce přihlášek

Pohár  Sensei RS je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2023 a postupující soutěž na MČR 2023