ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

2.kolo Národního poháru, Kumite liga a Pohár nadějí

Datum akce/události: 14.5. 2022
Místo: Praha, hala TJ Sokol Kobylisy

2.kolo Národního poháru

Propozice
Datum konání: 14.května 2022
Místo konání: hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy

Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 5.května 2022 (mail:fudokan@volny.cz)
Losování: 13.5.2022 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2022
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

mladší žáci/žákyně (2015 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
mladší žáci/žákyně (2014-2013) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2012-2011) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2010-2009) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2008-2007) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
dorost./dorostenky 16-17 let (2006-2005) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (2004-2003-2002) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (2001 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
 

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové kategorie, 1 člen týmu může být -1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -1 rok mladší.

POHÁR NADĚJÍ ŽACTVA
Disciplína: kata jednotlivě

 • Závodníci v žákovských kategoriích v disciplíně kata jednotlivě budou rozděleni podle věku a STV
 • Startovné 300 Kč/osoba

II.KOLO KUMITE LIGY ŽACTVA

 • Družsvo tvoří 3 závodníci + náhradník
 • Startovné: 300 Kč/tým

Kategorie:

 • mladší žáci (2012-2011) jyu-ippon kumite tým
 • mladší žákyně (2012-2011) jyu-ippon kumite tým
 • starší žáci (2010-2009) jyu-ippon kumite tým
 • starší žákyně (2010-2009) jyu-ippon kumite tým

I.KOLO KUMITE LIGY kadetů, juniorů, seniorů

 • Družsvo tvoří 3 závodníci + náhradník
 • Startovné: 300 Kč/tým

Kategorie:

 • kadeti (2008-2007) Ko-go kumite tým
 • kadetky (2008-2007) Ko-go kumite tým
 • dorostenci (2006-2005) Ko-go kumite tým
 • dorostenky (2006-2005) Ko-go kumite tým
 • junioři (2004-2003-2002) kumite tým
 • juniorky (2004-2003-2002) kumite tým
 • senioři (2001 a st.) kumite tým 
 • seniorky (2001 a st.) kumite tým 

Podmínky účasti:
Zaslání soupisky závodníků na mail fudokan@volny.cz do 5.5.2022
Platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2022
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.

Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Startovné a registrace: Uzávěrka přihlášek je 5.5.2022. Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 14.5.2022 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Program: 9.30 -10.00 registrace, zahájení soutěže od 10.00. Časový harmonogram bude vydán po uzávěrce přihlášek (5.5.)

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

2.kolo NP je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2022 a postupující soutěž na MČR 2022