ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

2.kolo Národního poháru

Datum akce/události: 20.6. 2020 - 0.0. 0000
Místo: Praha, hala TJ Kobylisy

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá

II. kolo Národního poháru a Pohár nadějí

Propozice
Datum konání: 20.června 2020
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 11.června 2020 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 19.6.2020 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF, tech. ustanovení ČFTKFS 2020 včetně úprav discciplín ČFTKFS vydaných v těchto propozicích
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

 • mladší žáci/žákyně (2013 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon,
 • mladší žáci/žákyně (2012-2011) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu
 • mladší žáci/žákyně (2010-2009) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu
 • starší žáci/žákyně (2008-2007) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu
 • kadet/kadetky (2006-2005) kata jednotlivě, kata tým, enbu
 • dorost./dorostenky 16-18 let (04-03-02) kata jednotlivě, kata tým, enbu
 • junioři/juniorky 19-21 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, enbu
 • senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, enbu

Kata týmy: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie). Tým závodníků musí být ze stejného klubu. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny jen v žákovských kategoriích

Enbu: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie) Tým závodníků enbu musí být ze stejného klubu

Pozn: Opatření pro stejný věk v týmu je vydáno proto, aby bylo omezeno setkání na soutěžní ploše pro vice kategorií. Výjimku mohou dostat pouze reprezentační družstva kata tým nebo enbu, která mají v týmu 1 závodníka mladšího dle mezinárodních pravidel

Soutěže kumite prozatím nebudou otevřeny

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Pohár nadějí: soutěž pro děti do 15 let – 9 kyu-4 kyu pouze v disciplíně kata jednotlivci a kihon kumite- závodníci budou rozděleni podle věku a STV, startovné - 300,-Kč osoba/disciplína, za další disciplínu 100,-Kč

Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Vstup pro první kategorii je plánován od 9.15 hodin. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži.
Vstup do haly – Na základě přijaté přihlášky obdrží každý klub přesný čas svého vstupu do haly a rozpis nástupů pro jednotlivé kategorie. Při čekání prosím dodržujte rozestupy. Před vstupem do haly bude provedena dezinfekce rukou. Každý účastník, který vstoupí do areálu nebo haly musí předat potvrzení o bezinfekčnosti. Vstup do haly pro diváky nebude povolen. Každý klub současně se soupiskou závodníků předem nahlásí počet trenérů, asistentů a pomocných pracovníků, kterým bude umožněn vstup do haly společně s klubem. 

Startovné a registrace: Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 19.6.2020 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Průběh soutěže. Společné zahajovací nástupy nebudou realizovány. Zahájení bude provedeno před každou kategorií na tatami. Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie. V průběhu soutěže může být na ploše společně se svými závodníky přítomen pouze 1 trenér (s rouškou) za každou kategorii. Na ploše platí přísný zákaz volného pohybu závodníků, kteří nesoutěží

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

Hygienická opatření: Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže.

Po dobu pohybu v hale a příslušenství mají všichni účastníci roušky-  závodníci, trenéři, pořadatelé, nebude-li ke dni 20.6. stanoveno vyhláškou jinak. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena pouze pro sportovce a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži. Účastníci nemusí mít roušku ve vyhrazeném prostoru svého klubu, kde je zajištěna bezpečná vzdálenost. Není povoleno volné pobíhání dětí v hale nebo na WC, děti doprovází klubový organizátor nebo trenér, aby bylo zamezeno shlukování dětí před WC. V prostorách haly se závodníci pohybují ve vnitřní obuvi, bosi vstupují až na tatami, které bude průběžně uklízeno. Závodníci mohou čekat na svou kategorii bud ve vyhrazeném prostoru v hale nebo ve venkovním areálu pod dozorem klubových pomocných trenérů, kteří musí zajistit, aby závodníci byli v hale dle vydaného rozpisu.

Konzumace jídla v hale je zakázána.

Používání šaten je povoleno za určeného režimu (Usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č.555)  

Soutěž se koná na základě podmínek stanovených usnesením vlády ČR č. 490 dne 30. 4. t.r. s účinností ode dne 11. 5. 2020 a Usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č.555 včetně aktuálních opatření ze dne 12.června MZDR 157/57/2020-22, a 20588/2020-7, která nastavují pravidla pro hromadné akce sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti,s respektováním nastavených pravidel k provozu areálu TJ Sokol Kobylisy.

Pozn: Národní pohár je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na ME 2020 a postupující soutěž na MČR 2020. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je účast na soutěži dobrovolná a při nominacích na MČR bude brán zřetel na tuto skutečnost. Případnou neúčast v soutěži musí reprezentanti nahlásit na mail fudokan@volny.cz

Rozpis vstupů do haly pro kluby:

 • 9.15 Teplice vstup: hlavní vchod, zázemí: tribuna 1
 • 9,15 Damai vstup: hlavní vchod, zázemí: tribuna 2
 • 9,15 Praha r.2013-2012-2011 vstup:boční vchod A, zázemí:hala přízemí A
 • 9,15 Praha r. 2010-2009 vstup:boční vchod B, zázemí:hala přízemí B
 • 9,20 Ústí vstup: hlavní vchod, zázemí: tribuna 3 
 • 9,30 Brno vstup: hlavní vchod, zázemí: tribuna 4
 • 10,45 Olomouc vstup: hlavní vchod, zázemí: tribuna 5
 • 10,45 Praha r. 2008-2007 vstup:boční vchod A, zázemí:hala přízemí A
 • 10,45 Praha r. 2006-2005 vstup:boční vchod B, zázemí:hala přízemí B
 • 12,00 Praha r. dorost, junior vstup:boční vchod A, zázemí:hala přízemí A
 • 12.00 Praha r.senior, vstup:boční vchod B, zázemí:hala přízemí B

Rozpis zahájení kategorií (předání cen bude realizováno po každé kategorii)

vstup 9,15-9.30 (viz klubový rozpis výše) zahájení 10,00, ukončení 11,00

 • žákyně/žáci 2014-2013   - Pohár nadějí - kata, kihon, NP 2 – kata, kihon, kata tým              
 • žákyně/žáci 2012-2011   - Pohár nadějí - kata, kihon, NP 2 – kata, kihon, kata tým              
 • žákyně/žáci 2010-2009   - Pohár nadějí - kata, kihon, NP 2 – kata, kihon, kata tým              

vstup 10,45 (viz klubový rozpis výše) zahájení 11,15, ukončení 12,15

 • žákyně/žáci 2008-2007- Pohár nadějí - kata, kihon, NP 2 – kata, kihon, kata tým, enbu                    
 • kadetky/kadet 2006-2005 - NP 2 – kata, kata tým, enbu                                                

vstup 12,00 (viz klubový rozpis výše) zahájení 12,30, ukončení 13,30

 • dorostenky/dorostenky 2004-2003-2002 - NP 2 – kata, kata tým, enbu   
 • juniorky/junioři - NP 2 – kata, kata tým, enbu                     
 • seniorky/senioři - NP 2 – kata, kata tým, enbu   

Dokumenty ke stažení