ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

18. Pohár TKF Sensei Rachmy Soebajo

Datum akce/události: 22.4. 2017
Místo: Praha

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá

18. Pohár TKF Sensei Rachmy Soebajo
 

Propozice
Všeobecná ustanovení
Pořadatel: Rajawali Sakti oddíl tradičního karate E-mail:rskarate@volny.cz
Datum a místo konání: 22.dubna 2017 – ZŠ Hovorčovická, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 200,-Kč osoba/disciplina, za každou další disciplinu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Přihlášky: písemně na adresu pořadatele nejpozději do 12.4. 2017
Losování: 21.4.2017 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2017
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2010 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon
mladší žáci/žákyně (2009-2008) kata jednot, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite,enbu mix,enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2007-2006) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2005-2004) kata jednotlivě, kata tým, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2003-2002) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky (01-00-99) kata jed,kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (98-97-96) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1995 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu. Kata týmy dětí mohou být i smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec
Závodníci budou rozděleni do skupin podle věku a STV
Podmínky účasti:
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 12.4.2017
platný průkaz karate,– průkazy se budou kontrolovat při prezentaci
potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka ČUBU
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
 

Časový rozvrh:
09.00 – 9.45 prezentace závodníků
09.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.00 zahájení soutěže

 Pozn: Pohár TKF je postupující soutěž na MČR 2017