ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

1.kolo Národního poháru a Pohár nadějí

Datum akce/události: 27.1. 2024
Místo: Brno

1.kolo Národního poháru, Pohár nadějí a Kumite Liga

KONTROLNÍ A VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ NA ME FUDOKAN 2024

1.kolo Národního poháru
Propozice
Datum konání: 27.ledna 2024
Místo konání: ZŠ Otevřená, Brno

Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitel soutěže: Mgr.Martin Staníček
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína jednotlivců, 300 Kč kata tým, 300 Kč enbu
Uzávěrka přihlášek: 18.ledna 2024 (mail:fudokan@volny.cz)
Losování: 26.1.2024 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2024
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

  • mladší žáci/žákyně (2017 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
  • mladší žáci/žákyně (2016-2015) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
  • mladší žáci/žákyně (2014-2013) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
  • starší žáci/žákyně (2012-2011) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
  • kadet/kadetky (2010-2009) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
  • dorost./dorostenky 16-17 let (2008-2007) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
  • junioři/juniorky 18-20 let (2006-2005-2004) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
  • senioři/seniorky (od 21 let.) (2003 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.

Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být -1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -1rok mladší.

POHÁR NADĚJÍ ŽACTVA
Věkové kategorie: děti do 15 let
Disciplíny: kata jednotlivě, kihon
Závodníci v žákovských kategoriích v disciplíně kata jednotlivě budou rozděleni podle věku a STV
Startovné: 300 Kč/osoba

I.KOLO KUMITE LIGY
Družstvo tvoří 3 závodníci + náhradník, kategorie viz výše
Startovné: 300 Kč/tým

Podmínky účasti:
Zaslání soupisky závodníků na mail fudokan@volny.cz do 18.1.2024
Platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2024
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Program: 9.30 -10.00 registrace, zahájení soutěže od 10.00. Časový harmonogram bude vydán po uzávěrce přihlášek

1.kolo NP je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na ME a MS 2024 a postupující soutěž na MČR 2024