ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

1.kolo Kumite Ligy a Pohár nadějí

Datum akce/události: 7.11. 2021 - 7.11. 0002
Místo: Praha

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan

pořádá

1.kolo KUMITE LIGY a Pohár nadějí

Datum konání: 7.listopadu 2021

Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy

Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích

Ředitelka soutěže: Hana Soebajová

Uzávěrka přihlášek: 29.10.2021 (fudokan@volny.cz)

Losování: 6.11.2021 na adrese ČFTKFS

Lékař: zajistí pořadatel

Technická ustanovení:

Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2021/2022

1.KOLO KUMITE LIGY:

Věkové kategorie a soutěžní disciplíny

 • Žáci/žákyně 2014-2013: kihon ippon kumite, 2012-2011, 2010-2009: jyu ippon kumite
 • Kadet /kadetky 2008-2007, dorostenci/dorostenky 2006-2005: ko-go kumite
 • Junior/juniorky 2004-2003-2002, senior/seniorky od 21 let: kumite

Startovné: 300 Kč/tým

Uzávěrka přihlášek: 29.10.2021 mail fudokan@volny.cz. Přihlášky se zasílají na celou soutěžní sezonu 2021/2022, otevřeny budou jen ty kategorie, na které se přihlásí do 29.10.2021 odpovídající počet týmů

POHÁR NADĚJÍ:

Věkové kategorie a soutěžní disciplíny

 • mladší žáci/žákyně (2016-2015), kata, kihon, kata tým
 • mladší žáci/žákyně (2014-2013), kata, kihon, kata tým
 • mladší žáci/žákyně (2012-2011), kata, kihon, kata tým
 • starší žáci/žákyně (2010-2009), kata, kihon, kata tým
 • kadet/kadetky (2008-2007) kata, kata tým
 • dorostenci/dorostenky (2006-2005) kata, kata tým
 • junioři/juniorky (2004-2003-2002) kata, kata tým
 • senioři/seniorky (2001 a starší) kata, kata tým

Startovné: 300,-Kč jednotlivci/disciplína,100 Kč jednotlivci/další disciplína,kata tým/300 Kč

Kata jednotlivě: závodníci budou rozděleni do 3.skupin dle STV (9-7 KYU, 6-4 KYU, 3 KYU-DAN) v případě nižšího počtu závodníků (méně než 3) mohou být skupiny sloučeny.

Kata týmy: mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, nebo v týmu může být jeden závodník mladší, ale nesmí být závodník starší než je daná kategorie. Tým závodníků musí být ze stejného klubu. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny v žákovských kategoriích.

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Startovné a registrace: Uzávěrka přihlášek je 29.10.2021. Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 6.11.2021 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Podmínky účasti:

 • členství oddílu v ČFTKFS
 • zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 29.10.2021
 • platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka
 • Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
 • Splnění podmínek o bezinfekčnosti dle aktuálních nařízení MZ.

Časový rozvrh:

Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži.

Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů

Hygienická opatření: nutnost doložit splnění jedné z podmínek OTN (očkování, test, nemoc) nelze nahrazovat čestným prohlášením, ale je třeba doložit certifikát o očkování nebo nemoci nebo negativním testu (uznáván je pouze test laboratorní). Hygienická opatření mohou být upravena dle aktuálních nařízení MZ.

UPOZORNĚNÍ: Od 1.11. se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin.

Po dobu pohybu v hale a příslušenství používají všichni účastníci (závodníci, trenéři, asistenti, rozhodčí, pořadatelé) ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky. Respirátory budou vydány zdarma pro trenéry, rozhodčí a pořadatele. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena pouze pro závodníky a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži.

Konzumace jídla v hale je zakázána.

Soutěž se koná na základě podmínek stanovených MZ, příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714 s účinností od 1.září 2021, s aktualizací od 1.listopadu 2021 která nastavují pravidla pro hromadné akce sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s respektováním nastavených pravidel k provozu areálu TJ Sokol Kobylisy.

PROGRAM
9.30. - 10.00 registrace, kontrola dokladů o bezinfekčnosti
10.00 - 11.30 A TATAMI
2015/2014/2013 mladší žákyně KATA
2015/2014/2013 mladší žákyně KIHON
2014/2013 mladší žáci KATA
2014/2013 mladší žáci KIHON
2014/2013 mladší žáci/žákyně KATA TÝM MIX
2012/2011 mladší žákyně KATA
2012/2011 mladší žákyně KIHON
2012/2011 mladší žáci KATA TÝM 
2012/2011 mladší žáci KATA
2012/2011 mladší žáci KIHON
2012/2011 mladší žáci JYU IPPON KUMITE
10.00 - 11.00 B TATAMI
2010/2009 starší žákyně/žáci KATA TÝM MIX
2010/2009 starší žákyně KATA
2010/2009 starší žákyně KIHON
2010/2009 starší žákyně JYU IPPON KUMITE
2010/2009 starší žákyně/žáci KATA TÝM MIX
2010/2009 starší žáci KATA
2010/2009 starší žáci KIHON
2010/2009 starší žáci JYU IPPON KUMITE
11.00-12.00 B TATAMI
2008/2007 kadetky KATA
2008/2007 kadet KATA
2008/2007 kadet KOGO KUMITE
2006/2005/2004 dorostenky KATA
2006/2005/2004 dorostenky KOGO KUMITE
2006/2005/2004 dorostenci KATA
2006/2005/2004 dorostenci KOGO KUMITE
11.30-12.30 A TATAMI
seniorky od 21 let KATA TÝM
seniorky od 21 let KATA
seniorky od 21 let KUMITE
senioři od 21 let KATA
senioři od 21 let KUMITE