Úspěšné zkoušky STV DAN

Vytvořeno: 23.09. 2013

Seznam


Na semináři dne 21.září sensei Rachmy Soebajo předal panu Saodu Hawazovi (foto vlevo) diplom za úspěšné složení zkoušky na 3 Dan, kterou absolvoval na letním soustředění na Monínci (23.srpna 2013). Na fotografii vpravo je pan Martin Opěla, který na semináři složil zkoušku na 1 Dan. Blahopřejeme!

 

 

 

 

   

 

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan