Seminář tradičního karate pod vedením sensei Rajeev Sinha, Praha 2010

Vytvořeno: 01.11. 2010

Seznam


GalerieAdmin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan