ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Licenční seminář a výběrové soustředění reprezentace

Datum akce/události: 8.2. 2020
Místo: Praha, Sokolovna TJ Kobylisy

Licenční seminář a soustředění reprezentace
Datum a místo konání: 8.února 2020 Praha, velká tělocvična TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Hlavní instruktor: sensei Rachmy Soebajo, 9 Dan a asistenti

Program:
1. Seminář karate pro členskou základnu a soustředění širší reprezentace (od 14 let)
2. Školení nových uchazečů na trenérské třídy a rozhodčí
3. Licenční seminář trenérů, rozhodčích, zkušebních komisařů pro rok 2020
4. Nominační závod kadetů, juniorů a seniorů – výběr závodníků na ME 2020

Časový harmonogram
08.30 registrace
09.00 – 10.00
Seminář reprezentace
Seminář uchazečů na nové třídy (trenéři a rozhodčí)

09.30 registrace
10.00 – 11.00
Licenční seminář – prodlužování licencí trenérů a zkušebních komisařů
Seminář uchazečů na nové třídy (trenéři)

10.30 registrace
11.00 – 12.00
Licenční seminář – prodlužování licencí rozhodčích
Kontrolní závod reprezentace (výběr na ME )
Seminář uchazečů na nové třídy (trenéři a rozhodčí)

12.00 – 13.30 přestávka

13.30 – 14.30
Seminář reprezentace
Seminář uchazečů na nové třídy (trenéři, rozhodčí)

14.30 – 15.30
Licenční seminář – prodlužování licencí rozhodčích
Kontrolní závod reprezentace (výběr na ME)
Seminář uchazečů na nové třídy (trenéři, rozhodčí)
15.30 registrace licencí

15.30 – 16.30
Licenční seminář – prodlužování licencí trenérů a zkušebních komisařů
16.30 registrace licencí

Účastnické poplatky:
Seminář reprezentace: 400,-Kč
Seminář reprezentace je otevřen pro všechny zájemce, kteří chtějí zdokonalit své schopnosti nebo se věnovat soutěžní činnosti, časový harmonogram a rozdělení do skupin může být aktuálně upraveno dle přijatých přihlášek

Seminář nových uchazečů na třídy rozhodčích a trenérů: 800,-Kč

Jednotlivé licence pro účastníky školení a doškolení budou uděleny na základě splnění všech podmínek potřebných k jejich získání a úhradou členských příspěvků dle Ekonomické směrnice.