Aktualizace dokumentů

Vytvořeno: 07.04. 2013

Seznam


V sekci dokumentů byly provedeny aktualizace Seznamu STV DAN, seznamů rozhodčích a trenérů ČFTKFS s licencí 2013.

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan