20.ročník Pohár ČFTKFS Sensei Rachmy Soebajo

Vytvořeno: 27.01. 2019

Seznam


Datum: 31.03. 2019 - 31.03. 2019
Místo: Praha

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
Pohár ČFTKFS Sensei Rachmy Soebajo
Propozice
Datum konání: 31.března (neděle) 2019
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 22.března 2019 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 30.3.2019 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2019
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2012 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon, kihon ippon kumite
mladší žáci/žákyně (2011-2010) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2009-2008) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2007-2006) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2005-2004) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorost./dorostenky 16-17 let (03-02) kata jed, kata tým, ko-go kumite/kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
 

Soutěže kata a kihon kumite se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon ippon /jyu ippon kumite/enbu
od 8 kyu, ko-go/kumite/fukugo od 5 kyu.
Kata týmy: kadet, junior, senior, pouze týmy žen nebo mužů dané věkové katetogie, 1 člen týmu může být
-1rok mladší.
Kata týmy dětí mohou být 3 dívky nebo 3 chlapci, dále smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec, jeden člen týmu může být -+1rok mladší nebo starší.
 

Všichni závodníci budou rozděleni podle věku a STV.
 

Podmínky účasti:
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 22.3.2019
platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2019
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Časový rozvrh:
09.00 – 09.30 prezentace závodníků
09.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.00 zahájení soutěže

Pozn: Pohár TKF je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na MS 2019 a postupující soutěž na MČR 2019
 

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan