Záštita předsedy vlády ČR Andreje Babiše na Prague Open Cup

Vytvořeno: 26.02. 2019

Seznam


Ing.Andrej Babiš předseda vlády České republiky
Úvodní slovo na Prague Open Cup


Vážení čtenáři,

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan, která oficiálně vznikla v roce 1995, se u nás postupně stala silnou federací v oblasti bojových sportů. Dnes čítá více než 1300 členů, z nichž většinu tvoří děti a mládež. Již zakladatel karate větve Shotokan, mistr Gichin Funakoshi, považoval karate ne jen za bojové umění, ale také za prostředek tvorby charakteru. O tradičním karate Fudokan je známo, že rozvíjí nejen fyzické schopnosti, ale vychovává čestné lidi se zdravým sebevědomím. A právě to je potřeba vnímat a podporovat jako důležitou součást sportu i v dnešní době. Navíc právě v okamžiku, kdy se sport u dětí a mládeže stává v mnoha případech něčím nestandardním, co jen odvádí od nových trendů, kterými jsou pro děti počítačové hry a sociální sítě.

V roce 2018 byl spolek poprvé podpořen dotací z MŠMT a já věřím, že právě podpora tohoto sportu pomůže a zatraktivní celé sportovní odvětví karate a současně přivede k pohybu i aktivnímu životnímu stylu další generaci dětí, kterým pomůže podpořit jejich všestranné pohybové nadání a sportovní talent.

Přeji organizátorům již tradičního 25. ročníku Prague Open Karate Cup vysokou televizní sledovanost, divákům v hale ty nejlepší sportovní zážitky a všem účastníkům skvělé podmínky pro jejich maximální výkony.

Ing. Andrej Babiš
Předseda vlády České republiky

 


Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan