Školení trenérů, rozhodčích a zkušebních komisařů ČFTKFS

Vytvořeno: 16.02. 2014

Seznam


Dne 16.února se konal licenční seminář trenérů a instruktorů, rozhodčích, zkušebních komisařů pro rok 2014 pod vedením sensei Rachmy Soebajo, 8 dan. Byla vydaná nominace rozhodčích na rok 2014. Seminář se koná pravidelně každý rok a úspěšní účastníci získávají licence pro daný rok. Druhý termín na doškolení trenérů, rozhodčích a zkušebních komisařů byl vypsán na 8.března 2014. Přihlášky na tento náhradní termín je nutné zaslat nejpozději do 1.března 2014.

Přiložené dokumenty
pdf   2014 nominace rozhodčích 2014.pdf 169.86 KB
Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan