Seminář karate pod vedením Prof.Dr.Ilija Jorga, Soke Dan, Praha 5.-6.3. 2011

Vytvořeno: 05.03. 2011

Seznam


GalerieR.Soebajo spol.s Lad.Křížem, který vykonal zkoušku na 5 Dan u Dr.Iilji Jorgy
Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan