Rozhovor se sensei Rajeevem Sinhou, 7 Dan

Vytvořeno: 22.09. 2012

Seznam


Rozhovor se sensei Rajeevem Sinhou, 7 Dan, prezidentem Indické federace tradičního karate, u příležitosti jeho nadcházejícího semináře karate v Praze a České Lípě ve dnech 13.-14.října 2012

Kdy jste poprvé přijel do ČR a co bylo hlavním impulsem pro návštěvu naší země?
Poprve jsem přijel do České republiky v roce 1994 na soutěž Prague Open Cup. Sensei Rachmy Soebajo mě pozval, abych krátce trénoval v jeho dojo. Zaujal mě potenciál studentů i přirozená krása země a jejich obyvatel. Proto jsem se do České republiky znovu vrátil během února a března v roce 1995.

Co bude hlavním zaměřením vašeho semináře karate v Praze 13.10. a České Lípě 14.10?
Program semináře bude zaměřen na principy tělesné dynamiky a velmi rychlé přesuny v kihon, kata a kumite. Dle podrobné analýzy budou principy směřující k nepřemožitelnosti užívány v různých aplikacích s danými technikami.

Letos v květnu jste se zúčastnil společně s naší reprezentací Mistrovství Evropy v Polsku. Bylo to vlastně završení vašeho měsíčního pobytu v ČR, kdy jste u nás vedl semináře karate i jogy. Jak na vás působila atmosféra v českém reprezentačním týmu a byl jste spokojen s výkonem našich reprezentantů na Mistrovství Evropy?
Vždy je úspěchem dosáhnout na medailová umístění. Nicméně pro dosažení top medailové úrovně je třeba, aby tým intenzivně trénoval. Navíc nikdy nejsem spokojen, i kdybych dosáhl vrcholu, protože vždy je zde otázka, co dále? V momentě, kdy se člověk cítí spokojen, zastaví se pokrok. Tento fakt lze aplikovat v každém aspektu tréninku karate, při účasti na závodech, v obecném materiálním i ve spirituálním životě.

Jaké jsou z vašeho pohledu nejdůležitější zásady v přípravě enbu?
Dokonalost ve všech součástech tréninku je základním principem v přípravě v rámci jakékoliv kategorie karate včetně enbu. Také umělecký přístup k životu je jeden z nejdůležitějších nástrojů při improvizaci enbu.

 

     

-HS-

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan