Rozhovor se sensei Rachmy Soebajo, prezidentem ČFTKFS

Vytvořeno: 28.02. 2012

Seznam


Rozhovor se Sensei Ing. Rachmy Soebajo, prezidentem ČFTKFS, hlavním trenérem reprezentace ČFTKFS, zkušebním komisařem, národním a mezinárodním rozhodčím u příležitosti jeho narozenin a setkání zakladatelů karate v Československu.

 

 

 

Sensei "Sugi" od jakého roku trénujete karate?
Karate trénuji v České republice od roku 1965, začínal jsem v oddíle Slavia FEL, který byl prvním oddílem karate v ČR.

Jaký směr se začal vyučovat od počátku v Čechách a kdo byl Vaším prvním učitelem?
Hlavním směrem karate u nás bylo Shotokan – Ryu. Prvním mým trenérem v ČR byl František Kolář, z mezinárodních instruktorů to byl Shihan Hideo Ochi. Od roku 1993 za svého trenéra považuji Pro.Dr.Iliju Jorgu.

U příležitosti oslavy Vašich narozenin a narozenin shihan Ochiho došlo v Praze k setkání zakladatelů karate v Československu, kdo přišel na tento nápad ?
Rád se scházím se starými přáteli. Naposledy jsme se všichni sešli v rámci oslav mých narozeni v roce 2011 – ing.František Kolář, Dr. Josef Bláha, Dr.Pavel Král, Dr.Petr Král, ing.Milan Šimon, Josef Zvěřina a Dr.Ivan Vlček. Při mém setkání se Shihan Ochi v rámci jeho semináře v Praze, mi Shihan Ochi sdělil, že by se rád setkal s těmito lidmi, prvními karateka v ČR. Proto jsem letos rád realizoval jeho myšlenku, a uspořádal společnou oslavu se Shihan Hideo Ochi. Myslím, že se akce vydařila a Shihan Hideo Ochi projevil velké nadšení ze společného setkání. Obdržel také křišťálový pamětní pohár od účastníků setkání. Někteří z výše uvedených přátel se této akce nemohli zúčastnit (z důvodu nemoci nebo pobytu v zahraničí), ale pro všechny jsou připravené křišťálové pamětní knihy, které věnovali Ing.Karel Strnad, předseda JKA a Slavomír Svoboda, předseda ČUBU, kteří toto setkání významně podpořili.

Při setkání došlo k promítání starých 8mm filmů, kdo na nich je?
Tyto dnes již historické filmy z roku 1972 přinesl ing. Milan Šimon. Dokumentují společný trénink se Shihan Hideo Ochi, přípravu Františka Koláře a Miloslava Koláře na zkoušky na 1 Dan, a kata v podání Shihan Hideo Ochi. Jedná se opravdu o unikátní záběry. Dále je zde i zachycena společná procházka na Konopišti a v Praze.

V rámci naší federace Fudokan došlo k vydání nových pravidel pro závody, kde jsou hlavní novinky?
Jedná se o nová mezinárodní soutěžní pravidla, která naše organizace automaticky zavádí i na domácí úrovni. Změny se dotýkají všech soutěžních disciplin tradičního karate Fudokan – kata, kumite, en-bu, fuku-go a samozřejmě budou hlavním předmětem školení rozhodčích a trenérů

Blíží se ME v Polsku, jaké discipliny budeme obsazovat a je pravda, že závodníci na ME obdrží od federace zdarma nové reprezentační dresy?
V současnosti probíhá příprava naší reprezentace dle plánu, důležitým bodem přípravy je i nadcházející seminář s Prof.Dr.Ilijou Jorgou. Pro letošní rok si v reprezentaci vybojovalo svá místa více našich závodníků, proto předpokládáme obsazení všech disciplin jednotlivců i týmů – kata, kumite, en-bu, fuku-go.
Připravili jsme nové reprezentační dresy (30 kusů), mají moderní disain a jsou navrženy z kvalitních materiálů. Ano, je pravda, že naši reprezentanti je obdrží zdarma a představí se v nich poprvé na Mistrovství Evropy.

V loňském roce úspěšně složilo zkoušky hodně nových rozhodčí v působnosti ČR, bude výchova rozhodčích směřovat i pro zvýšení jejich statusu na mezinárodní rozhodčí?
V rámci ME v Polsku (květen 2012) připravujeme i výjezd našich rozhodčích na mezinárodní školení. Je potěšující, že za poslední rok se zvýšil počet zájemců nejen o nové třídy pro rozhodčí, ale i pro trenéry. V tom vidím také zásluhu trenérů mateřských oddílů, kteří své členy vedou tímto směrem.

Stále častěji se hovoří , že dojde při udělování vyšších STV (San Dan a výše) k zohlednění předávání zkušeností dalším generacím, tedy pomoc při vedení dojo, trenérské, rozhodcovské práci nebo práci pro federaci ?
Ano, je to celkem logické, neboť hojně používaný termín „Sensei“ v českém překladu znamená učitel. A jak známo, učitel musí mít své žáky, dojo, ve kterém bude předávat své zkušenosti.

28.2.2012
blahopřeji k životnímu jubileu a děkuji za rozhovor
-JP-

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan