Aktualizace dokumentů - licence pro rok 2014

Vytvořeno: 08.04. 2014

Seznam


V sekci dokumentů byly publikovány aktuální seznamy trenérů, instruktorů, zkušebních komisařů a rozhodčích ČFTKFS s licencí pro rok 2014.

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan